erturgut sanat iletişim

Yan Flüt


Erturgut Sanat Merkezi > Yan Flüt > Yan Flüt

Flüt Nedir ?

Bilinen en eski enstrümanlardan olan, kökleri MÖ. 200 – 500′ lü yıllara dayanan enstrüman, bu çağlarda belli bir metodu olmaksızın, çeşitli şekillerde üretilmiş ve kullanılmıştır.

Bilinen modern flüte en yakın üretim 12. Yüzyıl da Avrupa’ da Alman Flütü ismiyle üretilmiş, 17. Yüzyılda Tehobald Boehm tarafından modern flüt üretilmiştir. Hatta yan flüte Boehm Flute de denmektedir.

Yan Flüt Ağızlık, Gövde ve Ayak ismi verilen 3 parçadan oluşur. Sol anahtarı kullanan enstrüman “Dilsiz nefesli Çalgılar” grubunda anılmaktadır.

Derslerimiz

Yan Flüt Derslerimiz birebir ders (özel ders) biçiminde verilir. Enstrümanın doğası gereği kalabalık gruplarda verilmesi, eğitim tekniği bakımından çok sakıncalıdır. Hatta yaptığımız çalışmalar göstermiştir ki; kalabalık olmayan gruplarda bile -Örneğin:2-3 kişilik grular- eğitim kalitesi yarı yarıya düşmektedir. Bu nedenle kurumumuzda Yan Flüt Dersi, tartışmasız olarak birebir ders biçiminde yapılmaktadır. Grup açılması, kardeşlerin veya arkadaşların vs. birlikte aynı saati paylaşması gibi teklifleriniz hiçbir şekilde uygulanamayacaktır. Bu konuda ısrarcı olmamanızı rica ederiz.

Derslerimiz Sıkıcı olmadan en iyiyi sunma amacı doğrultusunda sunulur.

Bu bağlamda her türlü teknik ve teorik bilgi verilip, enstrümanın kökenlerine ait eserler icra edilirken, popüler uygulamalar da göz ardı edilmemektedir. Elbette popüler Müzik icra etmek ya da bu alanda eğitim almak öğrencinin kendi isteğine bağlıdır.

Derslerin Tamamında standart olarak işlenen teknik ve teorik konular aşağıdaki gibidir.

* Genel Nota Teorisi

* Nefes ve ağız teknikleri

* Flütü tanıma ve nota yerlerini kavrama hususundaki etüt ve çalışmalar

* Doğru ses çıkarma ve alıştırma etütleri

* Genel Armoni

* Gamlar ve dizilerin kavranması ve icrası

* Stillerin kavranması ve oluşumları hakkında bilgiler

* Eser İcraları

* Eser Analıizleri

* Polifoni

* Orketsra (Eşlikli Çalışmalar)

* Müfredatımız

Yan Flüt Dersi, başlığını taşıyan kapsamlı ve beynelmilel geçerli ve Türkiye menşeili çok iyi bir metod ne yazık ki bulunmamaktadır. Elbette Flüt Derslerimizde yerli saantçıların eserlerine yer verilecektir, Ancak çoğunlukla, Alman ve Amerikan okullarının metodları işlenmektedir. Zira bu yayınlar çok daha ileri bir eğitimi vaad etmektedir. Müdredatımıza kaynak teşkil eden bu yabancı kaynaklar %100 Türkçeleştirilmiş, TC.MEB. Talim Terbiye Kurulu tebliğlerine uygun hale getirilmiştir. Ayrıca derslerimizde repertuar bakımından hiç bir kısıtlama yoktur. Zira özel derslerde her repertuar parçasının onlarca alternatifi bulunmaktadır. Bu bağlamda derslerimize katılan öğrencinin gerek Klasik Batı Müziği, Gerekse popüler müzik dallarında pek çok eseri icra edeceği söylenebilir. Ayrıca Konser repertuarımız da müfredatımıza dahildir. Eşlikli çalışmalar, solo ve orkestra çalışmaları devamlı yapılmaktadır.

Etiket:

erturgut sanat merkezi Aşağıdaki İlginç Yazıları Okumanızı Öneririz