erturgut sanat iletişim

Posts Tagged: şan ve terimler


Kategori: ‘şan ve terimler’

Kullanılan nüanslar’la ilgili gırtlak hareketleri (piano, forte, kreşendo) dekreşendo, portamento, giissando vb.b) Şan Derslerindeki Terimler Bir müzik yapıtını tekdüzelikten kurtarmak, parçaya daha bir müzikal boyut katarak etkisini artırmak için bazı nüanslar kullanılır. Nüans sözcüğü TDK Türkçe sözlüğüne göre “-ayırtı Aynı cinsten olan şeyler arasmdaki ince fark”; Mahmut R. Gazimihal’in Musiki sözlüğüne göre de şöyle açıldanmıştır. […]


Etiketler: ,
Kategori Şan |