erturgut sanat iletişim
İzmir'de Müzik, Resim, Tiyatro, Fotoğraf, Yazarlık, Dans, Yaratıcı Drama, Diksiyon Kursları

Klasik Türk Müziği


Erturgut Sanat Merkezi > Erturgut Sanat Merkezi > Klasik Türk Müziği

15. yy’dan Osmanlı’dan Günümüze Klasik Türk Müziği

Türkiye’ye özgü bir tür olan sanat müziği 15. yüzyılda Osmanlılar döneminde saray çevresinde gelişmiş, 19. yüzyıla kadar sürekli gelişme göstermiştir.

Ancak nota örnekleri 17. yüzyıldan itibaren görülmektedir. Yalnızca Türk müziğine özgü “koma”, aralıklı diziler yoluyla birçok makamlar yaratılmıştır.

Klasik Türk Müziği Çalgıları

Ney
Tanbur
Ud
Kanun
Kemençe
Kudüm
Def / daire, zil (halile), geleneksel sanat müziğinde kullanılan çalgılara örnek gösterilebilir.

1943 yılında, Geleneksel Türk Müziği sisteminin içinde kalarak özgün bir çok seslilik yaratılabileceğini ve Türk orkestrasında geleneksel çalgıların da önemli roller üstlenebileceğini savunan Hüseyin Saadettin Arel’in başkanlığında, İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği Bölümü açılmıştır.

Bu gelişmeyi takiben 1950’lerde Klasik Türk müziği, Ankara ve İstanbul radyolarında çeşitli görevler üstlenen Mesut Cemil Tel’in “Klasik Koro”yu kurması, Üsküdar Musiki Cemiyeti ve Şark Musikisi Cemiyeti gibi kuruluşların etkinlikleri ile yeni bir canlanma dönemine girmiştir.

Klasik Türk müziğinde koro yönetimini profesyonel anlamda ilk uygulayan kişi olan Mesut Cemil Tel, kurduğu “Klasik Koro” ile o zamana kadar dejenere olmuş Klasik Türk müziği icrasına modern, ciddi ve müzikal bir anlayış getirmiştir.

İlk Türk Müziği Konservatuarı

1976 yılında İstanbul’da ilk Türk Musikisi Konservatuarı’nın kurulması ve Nevzat Atlığ yönetimindeki ilk Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun çalışmalarına başlaması, Klasik Türk müziğinin kurumlaşması açısından altın yıllar olmuştur.

Nitekim bu dönemde Kültür Bakanlığı’na bağlı Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Koroları, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Edirne ve İstanbul Devlet Türk Müziği Toplulukları kurulmuştur.

1984 yılında İzmir, 1988 yılında Gaziantep, 1994’de Konya, 2001’de Afyon Türk Musikisi Devlet Konservatuarları öğretime başlamıştır. Devlet Koroları bugün gerek verdikleri periyodik konserler ve düzenledikleri radyo ve televizyon programları, gerekse yurtiçi ve yurtdışı turneleriyle Klasik Türk Müziği’nin geliştirilip yaygınlaştırılmasında önemli rol oynamaktadır.

Saadettin Kaynak
Şerif İçli
Selahattin Pınar,
Avni Anıl gibi bestecilerin yanında;

Safiye Ayla
Hamiyet Yüceses
Müzeyyen Senar
Zeki Müren gibi sanatçılar besteleri ve daha çok popüler tarzdaki icraları ile Cumhuriyet dönemi Türk Müziği’nin tanınmış sanatçılarından bazılarıdır.

Klasik tarz ve üsluptaki icraları ile
Münir Nurettin Selçuk
Aladdin Yavaşça
Bekir Sıtkı Sezgin
Meral Uğurlu
İnci Çayırlı gibi ses sanatçıları

ve ayrıca Niyazi Sayın
Aka Gündüz Kutbay
Necdet Yaşar
Erol Deran
Cinuçen Tanrıkorur
İhsan Özgen gibi saz icracıları Klasik Türk Müziğinin günümüzdeki önemli isimleridir.

Etiket: ,

erturgut sanat merkezi Aşağıdaki İlginç Yazıları Okumanızı Öneririz