erturgut sanat iletişim
İzmir'de Müzik, Resim, Tiyatro, Fotoğraf, Yazarlık, Dans, Yaratıcı Drama, Diksiyon Kursları

Klasik Gitar


Erturgut Sanat Merkezi > Gitar > Klasik Gitar

Klasik Gitar

Temel kavramlar
Tutuş, sağ ve sol el, Parmak açma ve ısınma egzersizleri.
Gitar üzerinde notalar, usül…
Gam ve Akorlar
Arpej (İlgili örnek etüdler)
Finger Picking,P.i.m.a …
Ritim çalma(İlgili teknikler ve örnek etüdler)
Resguedo, sharp, pop gitar, flemenko …ve ilgili etüdler
Repertuar çalışmaları
Doğaçlama ve Yaratıcı çalma

Klasik Batı müziğinin en önemli enstrümanlarından olan gitar biçim olarak kaliteli ağaçtan yapılmış sekiz sayısına benzeyen bedeni, bedenin ortasında rezonans deliği, bedene eklenmiş akor mekanizmasının olduğu sapı ve bedenden eşik vazifesiyle sapın ucuna kadar gerilmiş 6 telden ( 3 tel misina, 3 ipek üzerine ince çelik tel) oluşan ve yumuşak tınıları olan bir müzik aletidir.

Gitar, kültürler ve müzik türleri açısından evrim geçirmiştir. Klasik müziğin yanı sıra rock, caz, metal gibi birçok müzik türünde yer almış önemli bir çalgıdır. İspanyol kültüründe Flamenco Gitar, İspanyolların geleneklerinde, felsefesinde, dansında, sevincinde, hüznünde ve aşkında önemli bir yer tutmuştur. Hitit ve Asur medeniyetlerinde kalıntılardan elde edilen figürlerde telli çalgıların İran yoluyla Arap medeniyetine geçişi tespit edilmiştir. Arapların İspanya ‘ yı fethinden sonra Avrupa ‘ da bu enstrümanı tanımıştır.

12.yüzyılda Doğu ve Latin ülkelerinde Mandola, 15.yüzyılda Avrupa ‘ da Lavta olarak icra edildiği tarihçiler tarafından belirtilmektedir.13.yüzyılda El Vihuela olarak tanınır, 14.yüzyılda ise Guitern adıyla bugünkü haline yakın olduğu saptanmıştır. 16.yüzyılın ortalarında İngiltere ve İspanya’da sarayın müziğe verdiği önemin etkisiyle Lavtalir ‘ le birçok güzel besteler yapılmıştır. 1562- 1626 yılları arasında yaşamış John Dowland o dönemin önemli lavtalir icracılarındandır. Gitar sistemi 18.yüzyıla kadar Tabulatur adı verilen akor sistemiyle parmak pozisyonlarını gösteren ve alfabetik tonalitelerle ilk metoduna ulaşmıştır. 16.yüzyılın sonlarında Barok devrinde metodlu İspanyol gitarı beş tellidir. Günümüz klasik gitarları 6 telli olup, 18.yüzyılda Fernando Sor’un Romantik Gitar olarak icra ettiği gitarla aynıdır. 18.yüzyılın sonunda tüm Avrupa’ya yayılan ve Fransa kralı IV.Şarl himayesinde birçok gitarist yetiştirilir. Ayrıca büyük keman sanatçısı ve bestecisi olarak bilinen Paganini o dönem okullarda yetişmiş en usta gitar sanatçılarından biridir. Carulli, Schubert, Berlioz, Gragnani, Diabelli, Coste, Beethoven gibi önemli besteciler gitar için klasik besteler yaparak Klasik gitar tarzının doğuşuna yol açmışlardır. İspanyol gitar ustası Fernando Sor birçok gitarist yetiştirmiş ve gitar üzerine pek çok sonat, etüd ve varyasyonlar yazmıştır. Bu dönemde yetişmiş önemli gitarcılar Sor, Huartas, Tostado, Fossa, Aquado ile 20 yüzyılda Segovia, Llobet, Diaz, Anido, Tarrega, Pujol‘u sayabiliriz. Özellikle Tarrega Bach ve Bethoven bestelerini gitar için düzenlemiştir. Diaz ilk olarak naylon tel kullanmış ve Segovia ile birlikte Klasik gitarı dünyaya tanıtma misyonunu üstlenmiştir.

Gitar o yüzyıllarda Amerika’da folk müziğinde, Avrupa’da ise türkü formlarında kullanılmakta idi. 19.yüzyılda gitarın ses sistemine destek olarak gövdede değişiklikler yapıldı. Gövdenin genişlemesi ile beraber derinliği azaltılarak, göğsü kapayan ağaç inceltildi. Göğüs kapağını destekleyen ve sesin parlaklığını arttıran çıtalar eklenerek eşik sisteminde değişiklikler yapıldı. Bu çalışmalarla birlikte klasik gitar gelişimini tamamlamıştır.

Etiket:

erturgut sanat merkezi Aşağıdaki İlginç Yazıları Okumanızı Öneririz