erturgut sanat iletişim

Enstrumanlar


Erturgut Sanat Merkezi > Erturgut Sanat Merkezi > Enstrumanlar

Enstrümanlar ( Müzik Aletleri )


Yaylılar

Keman
Yaylı çalgılar arasında en ince sesli olanıdır. Notası sol anahtarı ile yazılır. Ses telleri kalından inceye doğru Sol, Re, La, Mi’dir. Küçük orkestralarda ve senfoni orkestralarında genellikle ezgiyi çalar. 1. ve 2. kemanlar olmak üzere 2 partisi bulunur.

Viyola

Bu çalgının sesi alto’dur. Notası do anahtarı ile yazılır. Sesleri kalından inceye doğru Do, Sol, Re, La’dır. Genellikle eşlik çalgısı olarak kullanılır. 1 partisi bulunur.

Viyolonsel
Bu çalgı telli kontrbas ile birlikte bas sesleri seslendirir. Notası fa anahtarı ile yazılır. Ses telleri kalından inceye doğru Do, Sol, Re, La’dır.Eşlik çalgısıdır. 1 partisi bulunur.

Telli Kontrbas
Viyolonselin çaldığı eşliği kuvvetlendirir. Notası fa anahtarı ile yazılır fakat bir oktav daha kalın duyulur. Ses telleri viyolonsel ile aynıdır. 1 partisi bulunur.


Üflemeliler

Trombon
Alaşımlı ve nefesli bir çalgıdır. Notası do ve fa anahtarlarıyla yazılır. Sesi gür olduğu için eşlik görevi verilebilir. 4 partisi bulunur.

Korno
Alaşımlı ve nefesli bir çalgıdır. Notası fa ve sol anahtarlarıyla yazılır. 4 partisi bulunur.

Trompet
Alaşımlı ve nefesli bir çalgıdır. Notası sol anahtarı ile yazılır. Genellikle eşlik çalgısı olarak kullanılır.

Tuba
Alaşımlı ve nefesli bir çalgıdır. Notası fa anahtarı ile yazılır. Genellikle eşlik çalgısı olarak kullanılır.

Klarinet
Nefesli bir çalgıdır. Notası sol anahtarı ile yazılır. Solo ve eşlik görevinde kullanılır. Bas, Alto klarnetler de vardır.

Obua
Nefesli bir çalgıdır. Notası sol anahtarı ile yazılır. Solo olarak da kullanılabilir. Orkestralarda iki partisi bulunur.

Flüt
Nefesli bir çalgıdır.Notası sol anahtarı ile yazılır. Genellikle ezgiyi çalar. 2 Partisi bulunur. 2 çeşidi vardır.Küçük flüt (Piccolo) – Büyük Flüt (Yan Flüt)

Korangle
Nefesli bir çalgıdır. İngiliz kornosu olarak da bilinir. Solo görevlerini yerine getirebilir. Notası sol anahtarı ile yazılır.

Fagot veya Basson

Nefesli bir çalgıdır. Notası kalın seslerde fa anahtarı ile, ince seslere çıkıldığında ise 4. çizgi do anahtarı ile yazılır. Orkestralarda 2 partisi bulunur.

Saksafon
Nefesli bir çalgıdır ve 5 çeşittir. Soprano Saksofon, Alto Saksofon, Tenor Saksofon, Bariton Saksofon, Bas Saksofon. İlk olarak 1814 – 1849 yılları arasında yaşamış olan Adolphe Sax tarafından 1840’ta oluşturulmuştur. Enstrümana yapımcısının soyadı ve Yununca ses anlamına gelen phone sözcüğü ile birleştirilerek saksofon adı verilmiştir. Enstrüman günümüzde caz orkestralarında daha sık olarak kullanılmaktadır.


Telliler

Arp
Telli bir çalgıdır.Hem ezgi hem de akor çalabilir. Notası üst dizekte sol, alt dizekte fa anahtarı ile yazılır. Diyez ve bemol sesler enstrümanın alt kısmında bulunan pedallarca sağlanır. Eşlik çalgısı olarak kullanılır.


Klavyeliler

Piyano
Dokunaklı bir çalgıdır. Birçok çeşidi vardır. Notası üst dizekte sol, alt dizekte fa anahtarı ile yazılır. Üzerine en çok beste yapılan enstrümandır. İlk piyano İtalyan Cristofori (1711) tarafından oluşturulmuş ve zamanla gelişerek bugünkü halini almıştır.


Vurmalılar

Timpani
Özel tokmaklarıyla vurularak çalınır. 3 çeşidi vardır. Küçük, Büyük ve Orta Timpani.. Ses düzeni bulunur. Enstrüman, parçanın tonuna göre tonik ve dominant seslerine göre düzenlenir. Fa anahtarı ile yazılır.

Zil

İki parçadan oluşur ve birbirlerine vurularak çalınır. Notaları davul notasıyla beraber yazılır.

Summary
Article Name
Müzik Aletlerini Tanıyalım: Bu Enstrumanları Ne Kadar Tanıyorsun?
Description
Yaylı çalgılar, tuşlu çalgılar, telli çalgılar, vurmalı çalgılar, hangilerini ne kadar biliyorsun?
Author
Publisher Name
Erturgut Sanat Merkezi
Publisher Logo

Etiket: , , , , , , , , , , , , , , ,

erturgut sanat merkezi Aşağıdaki İlginç Yazıları Okumanızı Öneririz